Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom aplikácie FishArea je spoločnosť
Beomio s.r.o. (Tománakova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 45954046).

Informácie v aplikácií majú iba informatívny charakter a prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za pravdivosť týchto informácií. Prevádzkovateľ tiež nenesie zodpovednosť za škody vzniknúté používaním aplikácie.

Pre plné využitie aplikácie je potrebná GPS lokalizácia a pripojenie na internet, ktoré môže byť spoplatnené príslušným poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za odplatnosť prenesených dát pri použití aplikácie.

Údaje o polohe zariadenia nie sú spôsobilé identifikovať užívateľa zariadenia, jeho telefónne číslo alebo iné údaje priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Prevádzkovateľ aplikácie neuchováva osobné údaje používateľov okrem údajov potrebných na dobrovoľné prihlásenie a sprístupnenie používateľského profilu cez služby tretích strán (Facebook, Google).
Uchovávené osobné údaje v prípade previazania používateľského profilu so službami Facebook/Google sú: meno, priezvisko a emailová adresa. O vymazanie týchto údajov je možné požiadať prostredníctvom emailu info@beomio.ml.

Prevádzkovateľ aplikácie nebude údaje zbierané aplikáciou poskytnúť tretej osobe pokiaľ to nebude na chod aplikácie potrebné.

Pre odstránenie osobných údajov kontaktujte prevádzkovateľa na info@fisharea.eu.